So Sánh Cấu Tạo Sinh Học Giữa Động Vật Ăn Thịt, Động Vật Ăn Thực Vật, Con Người

So Sánh Cấu Tạo Sinh Học Giữa Động Vật Ăn Thịt, Động Vật Ăn Thực Vật, Con Người

(Quangduyen.vn) - So sánh cấu tạo sinh học giữa Động Vật Ăn Thịt (Carnivore), Động Vật Ăn Thực Vật (Herbivore), Con Người (Human). Thiên Nhiên đã chỉ định cho chúng ta ăn những gì?

Dũng Vegan - Đình Nguyên

Tags : lý do nên ăn thuần thực vật

Chia sẻ:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: