Thiên Đàng Trên Mặt Đất

Thiên Đàng Trên Mặt Đất

(Quangduyen.vn) - "Ở Thiên Đàng, mọi lời nói đều sâu sắc, mọi hành động đều nhân từ, mọi sinh mệnh đều được trân quý, và mọi khoảnh khắc đều được tận hưởng. Nếu chọn sống theo cách này từ bây giờ, chúng ta sẽ trải nghiệm Thiên Đàng ngay trên Mặt Đất." - A.D.Williams

Dũng Vegan - Đình Nguyên

Tags : lý do nên ăn thuần thực vật

Chia sẻ:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: