Mac Danzig - Nhà Vô Địch Võ Tự Do Thế Giới

Mac Danzig - Nhà Vô Địch Võ Tự Do Thế Giới

(Quangduyen.vn) - “Rất nhiều người có định kiến rằng người ăn chay là dân híp-pi ốm yếu. Và tôi thấy cũng không cần thiết phải tìm cách phá bỏ những định kiến đó. Tôi chỉ ăn thuần thực vật vì lý do cá nhân, và tôi thấy có hiệu quả. Tôi có nhiều năng lượng hơn vì bây giờ tôi không ăn thịt nữa.

Dũng Vegan - Đình Nguyên

Tags : tấm gương thuần thực vật tấm gương ăn chay

Chia sẻ:

popup

Số lượng:

Tổng tiền: